Privacy policy Mace Beauty

Mace Beauty houdt persoonsgegevens privé!

We doen er alles aan om persoonsgegevens echt privé te houden. Alle gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wat we met persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we graag hieronder. Vragen na het lezen van ons Privacy Policy? Neem dan contact met ons.

Onze Privacy Policy kan van tijd tot tijd wijzigen door nieuwe ontwikkelingen en is voor het laatst gewijzigd op 06-03-2021.


Wie is er verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

Mace Beauty is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening die Mace Beauty biedt, worden gevraagd.
Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mace Beauty verwerkt. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Om die reden willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met gegevens.

Contactgegevens Mace Beauty :

Mace Beauty
Adres: Middenbaan 33
Postcode: 2991 CS

Telefoon: 0180-472882
E-mail : info@macebeauty.nl

Wanneer is de privacy policy van toepassing?

Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mace Beauty verwerkt van iedereen die in contact is geweest met Mace Beauty, zoals klanten, zakelijke contactpersonen op alle Mace Beauty gerelateerde domeinen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot de individu. Hierbij kan gedacht worden aan namen, contactgegevens en IP-adressen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Mace Beauty?

Volgens de nieuwe privacywetgeving moeten we zeggen welke “juridische gronden” we hebben om gegevens te gebruiken. Wij hebben gegevens nodig om een behandeling voor onze klanten te kunnen boeken. Hieronder is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- tussenvoegsel en achternaam

  2. Adresgegevens en woonplaats

  3. E-mailadres

Welke gegevens verwerken wij, waarvoor worden die gebruikt en hoelang bewaren we deze?

Wij bewaren de volgende gegevens: je naam, telefoonnummer, adres, woonplaats en e-mailadres. Deze gegevens gebruikt Mace Beauty voor het verwerken van jouw reservering voor een van onze behandelingen, voor de verstrekking en/of het afhandelen van de (aangevraagde) informatie, zoals nieuwsbrieven, gepersonaliseerde berichten, herinneringen van jouw reservering(en) en het opstellen van eventuele facturen, informatie over onze diensten en activiteiten, uitnodigingen.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Aansluitend worden je persoonsgegevens vernietigd. Wanneer wij een inschrijving hebben ontvangen voor een behandeling, dan bewaren wij gegevens zolang de reservering loopt. Gegevens die wij ontvangen voor een inschrijving voor de nieuwsbrief bewaren wij tot jij jezelf uitschrijft voor de nieuwsbrief.Nieuwsbrieven en aanbiedingen

Wij hebben geregeld nieuwtjes, aanbiedingen en informatie die we willen delen. Dit doen we graag via de mail of telefonisch. Als je je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief, dan sturen wij informatie over onze diensten en nieuwigheden. Afmelden voor de nieuwsbrieven is altijd mogelijk d.m.v. opt-out knop in het nieuwsbericht of door te mailen naar info@macebeauty.nl.

Contactformulier website

Wanneer er contact met Mace Beauty is opgenomen via het contactformulier op www.macebeauty.nl dan gebruiken wij je contactgegevens - naam, e-mailadres, telefoonnummer – om een reactie te geven op het verzoek om contact. Berichten worden door ons max. 3 maanden bewaard.

Social media

Als je gebruik maakt van social media, zoals Facebook, Instagram of LinkedIn e.d., dan kun je de informatie op www.macebeauty.nl die je leuk, handig of nuttig vindt, delen met vrienden. Mace Beauty krijgt geen toegang tot de social accounts van haar gebruikers.

Reviews

Wij vinden het heel erg belangrijk om te weten wat onze klanten vinden van onze diensten. Mace Beauty plaatst alleen reviews met toestemming van de persoon die de review schrijft. Bij het plaatsen van een review kan aangegeven worden of persoonlijke gegevens zichtbaar mogen zijn voor andere bezoekers. Ook kan er een alias gebruikt worden en kan er aangegeven worden of Mace Beauty contact mag opnemen naar aanleiding van een review. Mace Beauty bewaart een review totdat ons wordt gevraagd om het te verwijderen of tot het moment dat de review door ons wordt verwijderd op grond van de reviewvoorwaarden.

Camerabeelden op locatie Mace Beauty

Bij ons staat de veiligheid van onze klanten en het personeel voorop. Dat betekent dat er in het pand van Mace Beauty veiligheidscamera’s zijn geïnstalleerd. Camerabeelden op locatie bewaren we niet langer dan 3 maanden. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting.

We maken geen beelden van onze. Dit geldt alleen voor de openbare ruimten, zoals de entree en uitgang en hallen.

Belastingdienst

De Belastingdienst verwacht van ons we onze administratie met jouw factuur, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. We raden aan om de facturen van aankopen goed te bewaren.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Gegevens zijn alleen zichtbaar voor derde partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Denk hierbij aan partijen zoals; IT- dienstverleners, accountants en betaalpartners. De partijen die van ons toegang krijgen tot gegevens, mogen deze alleen gebruiken om een dienst aan de afnemer te leveren namens Mace Beauty. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mace Beauty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mace Beauty) tussen zit.

Delen wij met derden?

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met betreffende persoon of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze

gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien wij hier schriftelijk toestemming voor hebben gekregen van de persoon in kwestie. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mace Beauty gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies is mogelijk door het zo in de internetbrowser in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kunnen gegevens ingezien, aangepast of verwijderen worden?

Jij bent de baas over je eigen gegevens en dat nemen wij serieus. Wil je je gegevens inzien of verwijderen? Of je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken? Of wil je een bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens? Geen probleem! Je kunt bij ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@macebeauty.nl. Daarnaast heb je recht om op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons ook een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou voorgestelde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Voorkom fraude door gebruik te maken van de KopieID, te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op je verzoeken. Mace Beauty wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mace Beauty neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wil je weten hoe wij je gegevens beveiligen, of heb je het idee dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 0180-472882 of via info@macebeauty.nl

Vragen?

Neem contact met ons op via info@macebeauty.nl